top of page
Water leakage

Water leakage

Water leakage อุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วของน้ำ และแจ้งเตือนผ่าน app 

Key Features:

  • Prevent water damage
  • No cable need, easy to install