top of page
INZY PIANO

INZY PIANO

INZY PAINO อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นหน้าจอแสดงผลและควบคุม ผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านแผงควบคุมจากระยะไกลได้ผ่านหน้าจอนี้เหมือนมีเทปเล็ตหนึ่งเครื่อง

 

Key features:

  • สั่งการด้วยเสียง
  • เป็น gateway ได้ รอบรับอุปกรณ์ได้สูงสุด 125 เครื่อง
  • สั่งการผ่านการ touch ผ่านหน้าจอและมีปุ่มทางกายภาพ
  • รองรับการควบคุมแบบ relay 3 ปุ่ม เช่นควบคุมการ dim ของหลอดไฟ
  • รองรับการตอบสนองด้วยเสียงด้วยไมโครโฟนคู่ และตัดเสียงรวบกวนได้ถึง 5 m
  • ความละเอียดหน้าจอ 480x800

Product model

LPN-P4

Product Category

(CCS) Panel

Protocol

Wi-Fi,Cable,Bluetooth,Zigbee,SigMesh

Product Color

silver grey

Market Specifications

General Version,Chinese Version(Neutral Packaging)

Battery Type

NO

Certification

CE,RoHS,FCC

Material

metal button

Package Size

120*120*80 mm

Product Size

86*86*11 mm

Carton Size

1600*1200*800 mm

Net Weight

200 g

Warranty

12 month

Power Supply Type

110~240V or Type-C

฿999.00Price
bottom of page